Regler

Faraboldammen

Fiskeregler gällande för SFK Fenans dammar!

Medlemskap kostar 800 kr per år för seniorer och 400kr för juniorer .

Sökande medlem skall rekommenderas av minst 2 medlemmar samt fylla i ansökningsformulär. Därefter behandlas ansökan av dammens arbetsgrupp. 

Även årsavgiften i moderklubben SFK Fenan måste vara betald. När ni mottaget fiskekortet skall det bäras synligt vid fiske.


Priset gäller för ett spö. Personer boende i samma hushåll (t ex maka/make eller barn) får fiska på samma kort  Detta gäller inte innehavare av juniorkort. Fångsten inräknas i kortägarens kvot. Fisket skall ske tillsammans med kortägaren som då inte får fiska. Fångstkvoten är 8 fiskar per kort och år. Max 2 fiskar per dag. Fiskeåret är kalenderår.


Fiskar som återutsätts räknas inte in i kvoten, (Se angående återutsättning av fisk!)

Fiskar som behålles skall avlivas omedelbart! (Se angående om du skall behålla fisken)


För medlemmar finns möjlighet att ta med gäster. En fisk får tas hem av gästen som dras från medlemmens fångstkvot. Gästen får endast fiska tillsammans med medlemmen! Medlemmen har det fulla ansvaret för gästen och dennes uppträdande! Gästens fiske kostar 50kr och betalas till Hans Bengtsson innan eller snarast efter fisket. Juniormedlemmar äger ej rätt at ta med gäster.


Vid fångst och avlivning av fisk, ska den tillsammans med fångstmannens namn, datum, vikt och fångstmetod föras in på tavlan vid fiskestugan. Där finns även en tavla som kommer att innehålla information gällande fisket.


Nyckel till fiskestugan kan hämtas hos Hans Bengtsson Depositionsavgift 100kr.


Arbetsgruppen består av Urban Göransson, Roger Håkansson, Joakim Karlsson, Thomas Möller, Stefan Sonesson, Kjell Svensson och Kenneth Svensson.


Återutsättning av fisk skall göras på ett för fisken så skonsamt sätt som möjligt, avkrokningen bör ske i vattnet. Skadad blödande fisk och utmattad fisk får inte återutsättas. Vid hög vatten temperatur (16 grader eller mer) har fisken mycket liten chans att överleva. Endast hullinglös enkelkrok får användas vid återutsättning av fisk. Vid fiske med trekrok och med hullingförsedd krok skall fisken tas upp och avlivas.

Brott mot dessa regler kan orsaka avstängning från fortsatt fiske!

Släppa eller behålla! Några goda råd finner du under "Ta upp eller sätta tilbaka"!