Årsmöte

Årsmöte Dammarna 130213

1. Mötet öppnades


2. Frågan om mötet var stadgeenligt utlyst besvarades med ett ja.


3. Val av mötesfunktionärer, Kenneth Svensson ordf. Thomas Möller sekr.


4. Genomgång av ekonomi. Ett underskott på 6022:-, eget kapital 36988:-.


5. Uppläsning av verksamhetsberättelse.


6. Arbetsgruppen består av Kenneth S, Roger H, Christian B, Kjell S, Joakim K, Urban G, Stefan S

    och Thomas M.


7. Beslut om att ev. nya medlemmar provfiskar mot en avgift på 50:- (gästkort). Beslut om att den     extra avgiften på 400:- tas bort från 2013 dvs. att alla seniorer betalar 700:-. Ny avgift från 2014 800:-. Beslut om att det går att disponera dammen t.ex för att hålla en riktad flugkastarkurs som vänder sej mot ungdommar.


8. Försöka värva nya medlemmar genom att t.ex varje medlem gör reklam bland vänner och   bekanta, information till grannklubbar, hemsidan ,anslagstavlor.


9. Beslut om att sätta ut fisk mellan 1 och 2 kg för 12000:- innan premiären, utsättning av lite större fisk på hösten för mellan 8-10000:- om ekonomin tillåter.


10. Röjningsdag 3 april. Premiärfiske 13 april.


11. 23/4 Spey flugkastarkurs. Joakim undersöker vad vi kan göra för att lösa problemet med vattenpest i dammarna.


Faraboldammen

Årsmöte Dammsektionen 170207


Närvarande: Jonas Muftig, Urban Göransson, Kenneth Svensson, Penntti Kinnunen, Joakim Karlsson, Roger Håkansson, Thomas Möller, Hans Bengtsson, Kjell Svensson och Per-Axel Persson.

1.Mötet öppnades

2.Ekonomisk översikt: Antalet medlemmar har under 2016 varit 49 seniorer och 3 juniorer. Eget kapital har ökat från 46971:- till 47519:-.

3.Förslag till avgifter för 2018. 800:- för seniorer och 400:- för juniorer. + medlemsavgift till klubben.

4.Kenneth sköter isättningen under 2017. Fisk isättes för 14000:- på våren och för 10000:- på hösten. Önskemål om storlek på fisken 1,5-2 kg på våren och 2-2,5 på hösten.

5.Beslut om att mellan kl 18-20 på onsdagskvällar tillåta mete efter gädda och abborre, all övrig tid förbjudet. Eventuell fångst av regnbåge skall returneras. Fiske med mjärde och ryssja och ev. nät under våren för att reducera beståndet av abborre och gädda. Testa att köpa in korn för matning av kräftor.

6.Datum för premiären 2017, lördagen den 8 april kl. 9.00, röjning onsdagen den 5 april kl 17.30. Midsommarröjning sker onsdagen den 14 och den 21 juni. Roger ombesörjer lapp som man kan anteckna sej på till premiären. Alla som deltar i midsommarröjning bjuds på frukost på midsommaraftons morgon.

7.2 st medlemskort överlämnas till Lars-Göran Ivarsson att nyttjas av honom och övriga familjemedlemmar.

8.Kenneth kollar angående en uppfräschning av skylten.

9.Översyn av stugan under våren.

10.Mötet avslutades med Fika.


Årsmöte Dammsektionen


150218


Närvarande: Roger Håkansson, Hans Bengtsson, Penntti Kinnunen, Kjell Svensson,  Urban Göransson,  Joakim Karlsson, Thomas Möller, Kenneth Svensson och Per-Axel Persson

1.Mötet öppnades

2.Ekonomisk översikt, Medlemsantalet har under 2015 varit 48 seniorer och 2 juniorer, eget kapital har ökat med 3592:- till 46971:-.

3.Förslaget till avgifter till 2017, 800.- seniorer och 400:- för juniorer plus medlemsavgift till klubben klubbades.

4.Beslut om att sätta ut fisk för 14000:- på våren och 10000:- på hösten.

5.Beslut om att mellan 18-20 på onsdagskvällarna är det tillåtet att meta gädda och abborre, all övrig tid förbjudet, Eventuell fångst av regnbåge returneras.

6.Datum för 2016. Premiären 9 april kl 09.00. Röjning 6/4 kl 17.30.

7.2 st medlemskort överlämnas till Lars-Göran Ivarsson att användas av honom och övriga familjemedlemmar.

8.Utskick till samtliga på e-post angående midsommarröjningen. 18-19/6 kl 10.00 och 22/6 kl 17.00

9.Koll av golvet på verandan.

10.Mötet avslutades med fika och film visning från Rena.
18/2-2015Närvarande: Roger Håkansson, Lars Junemalm, Hans Bengtsson, Penntti Kinnunen, Kjell Svensson, Ronni Nilsson, Urban Göransson, Kenneth Karlsson, Jonny Karlsson, Joakim Karlsson och Thomas Möller.

  1. Mötet öppnades
  2. Ekonomisk översikt, eget kapital har ökat med ca 800:- från föregående år. Medlemsantalet har ökat med 2 seniorer och 2 juiniorer sedan 2013.
  3. Förslaget till avgifter till 2016, 800.- seniorer och 400:- för juniorer plus medlemsavgift till klubben klubbades.
  4. Önskemål om att öka antalet isättningar från 2 till 3 med mindre mängd fisk per isättning, undersökes om det går att ordna och om frakten blir dyrare.
  5. Beslut om att mellan 18-20 på onsdagskvällarna är det tillåtet att meta gädda och abborre, all övrig tid förbjudet, Eventuell fångst av regnbåge returneras.
  6. Datum för 2015. Premiären 11 april kl 09.00. Röjning 8/4 kl 17.30. Kräftfiske 7 augusti kl 16.00
  7. 2 st medlemskort överlämnas till Lars-Göran Ivarsson att användas av honom och övriga familjemedlemmar.
  8. Mötet avslutades med fika och film visning från Rena.


12/2-2014


Närvarande: Pentti Kinnunen, Roger Håkansson, Kjell Svensson, Hans Bengtsson, Urban Göransson, Kenneth Svensson, Joakim Karlsson, Thomas Möller och Stefan Sonesson.

Mötet öppnades

Frågan om mötet är korrekt utlyst besvarades med ett ja.

Val av Roger Håkansson till mötets ordf. och Thomas Möller till sekr.

Genomgång av ekonomin, årets resultat 5558:- plus. Vi är ca 60 medlemmar i sektionen. Medlemskorten hämtas hos Hans efter fullgjord betalning.

Uppläsning av verksamhetsberättelsen.

Val av arbetsgrupp till dammarna Kenneth S, Roger H, Christian B, Kjell S, Joakim K, Urban G, Stefan S och Thomas M.

Premiär lördagen den 12 april kl.09.00, röjning onsdagen 9 april kl 17.30.

Beslut om fiskisättning för 2014: isättning för 12000:- innan premiären, ytterligare minst en isättningen under året, omfattningen av isättning och tidpunkt bestäms av arbetsgruppen.

Medlemsutveckling: har varit positiv gått från ca 45 medlemmar till ca 60.

Övriga frågor: förslag om att hålla årsmötet samma dag som moderklubben röstades ner behåller mötet veckan innan det stora årsmötet. Funderingar kring ett medlemslotteri på premiären, frågan kommer att behandlas på onsdagsträffarna framöver.

Mötet avslutades.

Kaffe och frallor.Verksamhetsberättelse Faraboldammen 2012.


Efter den sedvanliga insättningen av fisk och röjning runt dammen veckan innan premiären var det äntligen dags att starta upp för året den 7 april. Trots att det var snöigt och kallt hade ett femtontal personer träffats för att fiska. Men det drog säkert också med grillning och de hembakta bullarna som det bjöds på. För att inte tala om alla historier sanna som osanna som avhandlades i glada vänners lag.


Vårt nu traditionella lotteri var också igång denna premiär och bjöd på storvinster. Pengabehållningen går till att inhandla fika till onsdagsträffarna.


I stort sett varje onsdagskväll under säsongen så är det ett gäng som träffas för att umgås lite med fisket som gemensam nämnare.


Inköp av ett par nya mjärdar gjorde att det fiskades hårt på abborre beståndet i regnbågsdammen för att ge kräftorna en chans att återhämta sig. Den fångade fisken återutsattes i de andra dammarna vi förfogar över, utom de större exemplaren på vikter ända upp till ett kilo som togs hem för att tillagas och avnjutas på matbordet.


Ett hyfsat fiske var det under vår/försommaren på den fisken som fanns kvar ifrån 2011 och den nya som sattes in till premiären 2012.


Ett trevligt återseende var att det nu finns svärmande Vulgator (sjösandsslända) runt dammen igen. De har i stort sett inte svärmat alls sedan översvämningen av dammarna 2007. Vi hoppas att denna trend håller i sig så att det i månadsskiftet maj/juni i framtiden kan bli ett intressant imitations flugfiske i dammen.


Midsommaraftons morgon var det traditionsenligt frukostfiske med sill och äggmackor. Fisket var trögt denna dag men trots det var humöret på topp.


Årets andra och sista utsättning gjordes i skiftet sommar/höst. De lite större fiskarna var riktigt svårflörtade och led av en typ av dykarsjuka och betedde sig därför inte som vi är vana att ha på den fisken som sätts i. När fisken har gått i lite djupare bassänger så kan detta fenomen uppkomma vid transport till grundare/varmare vatten.